APOLLO SILICONE ĐỒNG HÀNH VÀ TRAO TẶNG 100 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHO HỘI VIÊN TRONG LỄ RA MẮT HIỆP HỘI CỬA VIỆT NAM – CHI HỘI TP.HCM

24/05/2024
Bên cạnh đó, nhằm cổ vũ tinh thần “Đổi mới tiên phong, nâng tầm gắn kết” Apollo Silicone trao tặng Chi Hội TP.HCM 100 triệu đồng để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp và hỗ trợ các hoạt động thiết thực cho hội viên.
 
Apollo Silicone hân hạnh là một phần không thể thiếu trong quá trình kiến tạo nên những không gian sống và làm việc chất lượng, bền đẹp và an toàn suốt hơn 20 năm qua tại Việt Nam.
Với triết lý Tâm truyền Tâm và nguyên tắc kinh doanh độc đáo Win - Win - Win; Apollo Silicone, suốt hơn hai thập kỷ phát triển bền vững: vững bước tiên phong, tự tin định hướng; đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới và thống lĩnh ngành Keo Silicone tại Việt Nam.
Chất lượng là giá trị cốt lõi để sản phẩm đứng vững trên thị trường, Vì thế chúng tôi lên án đối với những hành vi làm giả, làm nhái, sao chép hình ảnh ý tưởng sản phẩm của các đơn vị kinh doanh hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng và chất lượng công trình.
Chắc chắn những đơn vị này sẽ bị xử lý nghiêm ngặt bởi các cơ quan chức năng để bảo vệ người tiêu dùng và những doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
Apollo Silicone tiếp tục không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cấp, mà còn không ngừng sáng tạo, đổi mới và tiên phong trong việc cung cấp toàn diện giải pháp, dịch vụ, sản phẩm thân thiện môi trường cùng với các đối tác chiến lược toàn cầu là tập đoàn: Dow Chemical (Hoa Kỳ) và ShinEtsu (Nhật Bản); góp phần vào sự nâng tầm và phát triển bền vững của ngành Xây dựng và Ngành Cửa Việt Nam.
 
Suốt hơn 2 thập kỷ qua, Apollo Silicone tự hào là người bạn đồng hành chân thành, không ngừng đổi mới và luôn gắn kết cùng bạn xây dựng tương lai thịnh vượng - MỘT LẦN CHẠM LÀ MỘT ĐỜI GẮN KẾT - APOLLO SILICONE - CHẤT KEO CUỘC SỐNG.
 
Sự Kiện Trưng Bày & Ra Mắt Hiệp Hội Cửa Việt Nam - Chi Hội TP.HCM
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/17010/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/1.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17011/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17012/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17013/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17014/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/6.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17015/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/7.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17016/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/8.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17017/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17018/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2737.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17019/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2806.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17020/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2848.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17021/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2866.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17022/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2878.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17023/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2882.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17024/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2901.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17025/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2935.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17026/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2950.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17027/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_2980.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17028/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_3000.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17029/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_3001.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16990/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4417.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16991/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4423.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16993/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4443.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16992/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4432.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16994/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4454.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16995/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4463.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16996/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4464.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16997/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4471.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16998/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4502.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16999/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4503.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17000/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4507.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17001/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4508.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17002/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4510.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17003/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4513.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17004/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4517.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17005/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4520.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17006/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4522.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17007/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4524.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17008/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4526.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17009/2024/Quốc/Triển Lãm & Ra Mắt HHCVN -Chi Hội TPHCM/Album sự kiện/BLK_4555.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link