Cảm ơn đời.

16/03/2022

Cám ơn đời !
Cám ơn người...!
Cám ơn những điều tử tế và yêu thương chúng ta trao nhau trong cuộc đời này!
Trân quý biết bao những giây phút chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua những ngày gian khó, cho chúng ta và cho cả đồng bào mình

“Cám ơn các bạn - những người anh em, người bạn và những cộng sự thân yêu trong đại gia đình QHA.Và yêu lắm, tự hào lắm về các bạn - Những chiến binh tình nguyện Apollo thân thương…” - Tổng Giám Đốc Ngô Quốc Cường

 

hoạt động "cảm ơn đời" tại Apollo

ban giám đốc Apollo tổ chức hoạt động "cảm ơn đời"

Chia sẻ
  • Đã copy link