Apollo Silicone Tham Dự Hội Nghị Ban Chấp Hành Hiệp Hội Cửa Việt Nam Mở Rộng 2024

04/03/2024

Trong cương vị là Đối tác chiến lược phát triển Hiệp Hội Cửa Việt Nam, Apollo Silicone thương hiệu thống lĩnh ngành silicone sealant tại Việt Nam từ hơn hai thập kỷ qua, đã góp mặt tại Hội Nghị Ban Chấp Hành Hiệp Hội Cửa Việt Nam Mở Rộng diễn ra tại Quảng Trị vào ngày 28 và 29 tháng 2 vừa qua. Sự kiện quan trọng này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hợp tác chiến lược giữa Apollo Silicone và Hiệp Hội Cửa Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng ngành công nghiệp cửa trong nước.

Hội nghị thu hút hơn 120 đại biểu tham dự đến từ 15 chi hội đại diện cho hơn 15,000 hội viên trên toàn quốc. Trong suốt hai ngày, các đại biểu đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề quan trọng trong hội để hoạt động của Hiệp Hội ngày càng phong phú và thiết thực cả chiều rộng và chiều sâu. Bằng sự cam kết và tinh thần hợp tác tích cực, Apollo Silicone mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam vươn tầm quốc tế thông qua các Hiệp hội ngành nghề xã hội đặc biệt là Hiệp Hội Cửa Việt Nam.

Đại diện Apollo Silicone chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được tham gia Hội Nghị Hiệp Hội Cửa Việt Nam Mở Rộng và khẳng định vai trò chiến lược của Apollo Silicone trong việc thúc đẩy sự phát triển của Hiệp hội. Chúng tôi tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội để Hiệp hội ngày càng gắn kết và phát triển vững vàng."

Với sứ mệnh gắn kết và tinh thần đổi mới, Apollo Silicone sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp cửa tại Việt Nam.

Hội Nghị Ban Chấp Hành Hiệp Hội Cửa Việt Nam Mở Rộng 2024
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/15355/2024/02/29/IMG_0436.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15354/2024/02/29/IMG_0435.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15353/2024/02/29/IMG_0434.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15352/2024/02/29/IMG_0433.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15351/2024/02/29/IMG_0432.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15350/2024/02/29/IMG_0431.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15349/2024/02/29/IMG_0430.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15348/2024/02/29/IMG_0429.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15347/2024/02/29/IMG_0428.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15346/2024/02/29/IMG_0401.JPG
https://static.quochuyanhcorp.vn/15344/2024/02/29/IMG_0399.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15345/2024/02/29/IMG_0400.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15343/2024/02/29/IMG_0398.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15342/2024/02/29/IMG_0397.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15341/2024/02/29/IMG_0396.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link