Apollo tặng khẩu trang cho quý khách hàng trước làn sóng dịch Covid-19 thứ hai

03/08/2020

Ngay lúc này, chỉ mong tất cả mọi người đừng chủ quan, hãy thể hiện trách nhiệm của mình và chung tay cùng cả nước đồng lòng chống dịch. QHA Corporation sẽ triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ thiết thực để bảo vệ sức khoẻ của toàn thể CBCNV, cũng như có các chính sách hiệu quả nhằm chăm sóc các khách hàng và đại lý trong cả nước, đồng thời sẽ xem xét việc tiếp tục ủng hộ chính phủ và hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch vì sức khoẻ của cộng đồng!

Apollo tặng khẩu trang cho khách hàng phòng Covid-19

Apollo tặng khẩu trang cho khách hàng phòng Covid-19

 

Tất cả hãy chung sức, dốc lòng vì Việt Nam thân yêu mọi người nhé!

Chia sẻ
  • Đã copy link