Họp mặt hách hàng tại Phú Thọ

18/08/2017

Công Ty Cổ Phần Quốc Huy Anh và một ngày bận rộn tại nhà máy APOLLO phía Nam. Toàn thể nhân viên công ty đang cố gắng chuẩn bị đủ hàng cho Khách Hàng trong đợt khuyến mãi chào mừng Quốc Khánh 2/9.

Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẲNG CẤP- CHỈ CÓ THỂ LÀ APOLLO SILICONE.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.Chất lượng và đẳng cấp - chỉ có thể là Apollo Silicone.

Chia sẻ
  • Đã copy link