Khởi Đầu Mới, Quyết Tâm Đổi Mới - Apollo Tiên Phong Phát Triển Trong Giai Đoạn Mới

31/01/2024
VỮNG BƯỚC TIÊN PHONG - TỰ TIN ĐỊNH HƯỚNG
Hội thảo "Rethink - Renew - Redefine" đã diễn ra không chỉ thành công mà còn vượt qua mọi kỳ vọng! Trong không khí sôi nổi và tràn đầy cảm hứng tại Caravelle Saigon Hotel, đội ngũ chiến binh Apollo đã cùng nhau khám phá và định nghĩa lại những hướng đi mới cho tương lai trên hành trình thực hiện sứ mạng gắn kết. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, đồng thời đánh dấu một chặng đường mới cho Apollo Silicone trong hành trình 20 năm phát triển bền vững tại Việt Nam.
Cùng chung chí hướng và tầm nhìn, từ những chia sẻ sâu sắc của các diễn giả Mr. Abhishek Mathur, Founder & Managing Partner Potential Lab và Former Vice President of HR VNG Corp, cùng Mr. Kelly Wong, Vice President of VNG Corporation và Head of VNGGames, chúng ta không chỉ học hỏi được cách tái cấu trúc và đổi mới, mà còn cảm nhận được ngọn lửa đổi mới đang cháy bỏng trong mỗi nhân viên Apollo. Chúng ta tin rằng, sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi người chúng ta tiếp tục kiến tạo và phát triển trong công việc lẫn cuộc sống.
Tại Apollo, chúng ta không ngừng nỗ lực để #RETHINK để mở rộng tầm nhìn, #RENEW để cập nhật chiến lược, và #REDEFINE để tái định nghĩa thành công - Apollo đang mở ra chương mới cho những tư duy sáng tạo và đổi mới, định hình lại chúng ta không chỉ là nhà tiên phong trong ngành mà còn là người đồng hành đáng tin cậy cho mọi công trình xây dựng trong kỷ nguyên mới.
STRONGER TOGETHER.
Seminar: Rethink - Renew - Redefine
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/14840/2024/Seminar - Gala YEP/423131709_919049800224379_1693610524268607830_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14841/2024/Seminar - Gala YEP/423131843_919050863557606_3515293806566073281_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14842/2024/Seminar - Gala YEP/423160212_919049870224372_3535413090735620303_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14843/2024/Seminar - Gala YEP/423161993_919051576890868_5516311754087490122_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14844/2024/Seminar - Gala YEP/423248256_919049480224411_6497811616832704391_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14850/2024/Seminar - Gala YEP/423249745_919049420224417_8924812636243351125_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14849/2024/Seminar - Gala YEP/423249726_919049076891118_6897635772188358709_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14848/2024/Seminar - Gala YEP/423249199_919049740224385_9179756303660706720_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14847/2024/Seminar - Gala YEP/423248702_919049193557773_3262360242339061866_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14846/2024/Seminar - Gala YEP/423248659_919049116891114_3651887461153527610_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14845/2024/Seminar - Gala YEP/423248305_919049820224377_250409542925602046_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14838/2024/Seminar - Gala YEP/423249762_919051603557532_7210640593660937808_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14852/2024/Seminar - Gala YEP/423312988_919049796891046_804345104634334085_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14853/2024/Seminar - Gala YEP/423313019_919049160224443_483867409879248259_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14854/2024/Seminar - Gala YEP/423313254_919050960224263_9016468236550395105_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14855/2024/Seminar - Gala YEP/424633157_919056503557042_2777993565007431641_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14856/2024/Seminar - Gala YEP/424639384_919055336890492_6557659884269660328_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14858/2024/Seminar - Gala YEP/424721739_919055950223764_6038889738047977497_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14857/2024/Seminar - Gala YEP/424643372_919055593557133_4213369747904337918_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14859/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04475.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14860/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04481.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14861/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04485.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14862/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04511.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14863/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04514.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14864/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04520.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14865/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04529.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14866/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04542.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14867/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04547.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14868/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04550.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14869/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04556.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14870/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04566.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14871/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04570.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14872/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04576.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14873/2024/Seminar - Gala YEP/DSC04579.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14876/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0156.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14877/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0159.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14878/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0167.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14879/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0175.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14880/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0188.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14881/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0192.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14882/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0193.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14883/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0197.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14884/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0199.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14885/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0210.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14886/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0212.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14887/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0213.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14888/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0215.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14894/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0234.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14891/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0225.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14889/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0220.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14890/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0224.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14893/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0232.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14892/2024/Seminar - Gala YEP/HD__0231.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link