Khuyến cáo quét mã QR Code xác thực hàng Apollo Silicone chính hãng

23/07/2020

𝐍𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐨́ 𝐝𝐚́𝐧 𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐨 𝐐𝐮𝐞́𝐭 𝐦𝐚̃ 𝐐𝐑 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞. 

Khuyến cáo quét mã QR Code xác thực hàng Apollo Silicone chính hãng

Khi quét mã QR trên tem bằng ứng dụng iCheck, kết quả hiển thị sẽ trả về "Hướng dẫn kiểm tra mã QR trên thân chai keo" để thông tin đến được với mọi người sử dụng cuối rõ ràng và đầy đủ nhất!

Khuyến cáo quét mã QR Code xác thực hàng Apollo Silicone chính hãng

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý khách hàng! Hy vọng Apollo Silicone tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách hàng, đặc biệt trong cuộc chiến chống hàng giả! 

Khuyến cáo quét mã QR Code xác thực hàng Apollo Silicone chính hãng

Chia sẻ
  • Đã copy link