Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính Hoạt Động SACA Năm 2024

27/12/2023

Ngày 26/12/2023 vừa qua tại chương trình Họp Ban chấp hành mở rộng Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), lễ ký kết và công bố Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA năm 2024 đã chính thức diễn ra, đánh dấu hành trình GẮN KẾT CÙNG VƯƠN XA.

Đồng hành cùng các Hiệp hội ngành nghề trong ngành xây dựng luôn nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Apollo Silicone. Bằng mọi nguồn lực, Apollo Silicone cam kết đồng hành, hỗ trợ bằng các hoạt động thiết thực, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng tầm uy tín của các bên, tăng sức cạnh tranh của các thành viên Hiệp Hội trên thương trường.

Hãy cùng chúc mừng sự hợp tác của Apollo Silicone và SACA cùng vươn tới những thành công mới và góp phần phát triển ngành công nghiệp Xây Dựng Việt Nam lớn mạnh và vươn tầm thế giới. Một lần chạm là một đời gắn kết Stronger Together

Xem thêm: HIỆP HỘI SACA & APOLLO SILICONE KÝ KẾT TÀI TRỢ CHÍNH CÁC HOẠT ĐỘNG SACA NĂM 2024

Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính Hoạt Động SACA năm 2024
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/14318/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414721303_896247355837957_5126652478582527709_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14308/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414713531_896248262504533_5616013276483263706_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14303/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414456407_896247192504640_4190326203009074430_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14304/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414485828_896249455837747_3247788183139977917_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14305/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414600440_896248329171193_2090367106699828631_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14306/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414691565_896248742504485_3602504713577735392_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14307/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414713468_896248999171126_3074703458627187014_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14309/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414714964_896247229171303_8577789469708130757_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14310/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414715523_896248972504462_3623872768418463565_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14311/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414715724_896246942504665_7172661000076612370_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14312/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414717148_896246725838020_6087627768152141870_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14313/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414717353_896247245837968_8697184692859532670_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14314/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414718944_896248592504500_2213870276438062878_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14315/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414718981_896246839171342_7579111798042953507_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14316/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414719106_896248489171177_1451187002857885199_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14317/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414719113_896247912504568_8103125232791726471_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14319/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414722147_896246765838016_538722892644196494_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14321/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414723839_896248102504549_9149784395545132513_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14322/Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính hoạt động SACA 2024/414725207_896246795838013_7295719682790631333_n.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link