Mừng Giáng Sinh An Lành Năm 2023

26/12/2023

Trong không khí Giáng Sinh rộn ràng, các thành viên Quốc Huy Anh Corp đã cùng nhau quây quần, tham gia vào những trò chơi gắn kết thú vị và trao nhau những món quà ý nghĩa.

Bữa tiệc này không chỉ là nơi để gắn kết giữa công ty và nhân viên mà đồng thời cũng là lời cảm ơn đến những đóng góp, cống hiến của toàn thể nhân viên trong một năm vừa qua.

Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đặc biệt nhé.

Tiệc Giáng Sinh An Lành Năm 2023
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/14283/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709600431_f65be3a866bd970e946518236ec4cf2f.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14282/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709551405_20d9bf9a52064a6bec2974144a182def.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14284/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709610136_7c05d53b0950f319e8cfadcca8000c77.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14285/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709672199_51dcdebc4c17596d40f9c646fff5c8bf.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14286/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709685234_5b57af267c34fad1a773e0c813c1a576.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14287/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709717519_bd0fc173e00f464772b5129b2bf28132.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14288/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709729091_af86d89484621f660eb9a3e2ad765726.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14289/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709750079_56cbc456ddb69beee070400b12eb6b63.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14290/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010709761806_227a700829e7cc2c66a53104cf83339d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14291/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010710700090_2a9ea372f434acb3450bcb0ea8e10613.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14294/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010784159661_4aee9b5634e0b542bb39c12895a2e2d4.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14295/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010784250248_3e6132c9e00fd149fea203f4441c18b2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14296/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010784253811_ae189979e9e750500568cad3e48df682.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14297/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010784261729_ac48fe47b0e6dfa39227cbdeeb781dcb.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14299/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010784883770_a9e93214b00c1621f3ed3cbdd8820ea2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14300/Tiệc Giáng Sinh QHA 2023/z5010784989175_d0c516ffa65aaaf44478194adb237b20.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link