Silicone Dowsil thay đổi thiết kế bao bì sản phẩm.

25/02/2020

Một số hình ảnh thực tế so sánh mẫu cũ (bên trái) và mẫu mới (bên phải):

Silicone Dowsil thay đổi thiết kế bao bì sản phẩm.

SILICONE DOWSIL THAY ĐỔI THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM

Silicone Dowsil thay đổi thiết kế bao bì sản phẩm. 

Các sản phẩm với thiết kế bao bì mới: 

Silicone Dowsil thay đổi thiết kế bao bì sản phẩm.

Chia sẻ
  • Đã copy link