SỨC TRẺ CHẤT APOLLO, CÙNG TIỂU VY CHINH PHỤC THÀNH CÔNG UMC RUN

22/04/2024
Là Đại Sứ Thương Hiệu Apollo Silicone, Hoa hậu Trần Tiểu Vy luôn đông hành cùng Apollo trên những hoạt động lan tỏa năng lượng tích cực và lối sống #chất_như_Apollo đến với giới trẻ.
Thế hệ chất như Apollo luôn mang trong mình bản lĩnh không ngừng vươn xa, không ngừng phát triển, không ngừng rèn luyện Thân - Tâm - Trí.
  • Vững Thân để luôn là chính mình
  • Vững Tâm để luôn tử tế
  • Vững Trí để luôn giữ thành công vững bền.
Tập thể Apollo Silicone luôn đồng hành cùng nhau rèn luyện Thân - Tâm - Trí để không ngừng vươn xa, bứt phá bản thân để hướng về một thành công bền vững.
Apollo Silicone trên cương vị Nhà Tài Trợ Vàng, đồng hành cùng UMC Run - Vươn Tầm Khát Vọng trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Cùng nhìn lại chặn đường ý nghìa mà Apollo Silicone và Tiểu Vy đồng hành cùng nhau trong giải chạy UMC RUN được tổ chức vào sáng ngày 21/4/2024.
SỨC TRẺ CHẤT APOLLO, CÙNG TIỂU VY CHINH PHỤC THÀNH CÔNG UMC RUN
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/16681/2024/Quốc/UMC RUN/0.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16682/2024/Quốc/UMC RUN/1.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16683/2024/Quốc/UMC RUN/2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16685/2024/Quốc/UMC RUN/4.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16686/2024/Quốc/UMC RUN/5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16687/2024/Quốc/UMC RUN/6.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16688/2024/Quốc/UMC RUN/7.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16689/2024/Quốc/UMC RUN/8.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16690/2024/Quốc/UMC RUN/9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16691/2024/Quốc/UMC RUN/439741132_974316538031038_7626707969862173515_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16693/2024/Quốc/UMC RUN/11.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16694/2024/Quốc/UMC RUN/12.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16695/2024/Quốc/UMC RUN/13.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16696/2024/Quốc/UMC RUN/14.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16697/2024/Quốc/UMC RUN/15.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16704/2024/Quốc/UMC RUN/22.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16692/2024/Quốc/UMC RUN/10.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16699/2024/Quốc/UMC RUN/17.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16700/2024/Quốc/UMC RUN/18.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16701/2024/Quốc/UMC RUN/19.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16702/2024/Quốc/UMC RUN/20.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16703/2024/Quốc/UMC RUN/21.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16707/2024/Quốc/UMC RUN/25.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16709/2024/Quốc/UMC RUN/27.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16708/2024/Quốc/UMC RUN/26.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16684/2024/Quốc/UMC RUN/3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16705/2024/Quốc/UMC RUN/23.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16706/2024/Quốc/UMC RUN/24.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16710/2024/Quốc/UMC RUN/28.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16711/2024/Quốc/UMC RUN/29.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link