Tiệc Tất niên đại gia đình Quốc Huy Anh - Bính Thân 2016

21/01/2017

Tiệc tất niên tại Quốc Huy Anh

Mở đầu chương trình, toàn thể thành viẻn Đại gia đình Quốc Huy Anh quây quần trò chuyện bên bàn tiệc với sự chia sẻ của Sếp Tổng về những thành quả trong năm 2016 và vinh danh những nhân viên xuất sắc đã có nhiều tiến bộ, đóng góp vào cho Công ty trong năm qua. Ngoài các tiết mục sinh hoạt tập thể như chơi trò chơi, thi hát... Đêm tiệc có sự tham gia biểu diễn của ca sỹ ST và không thể thiếu những màn trình diễn DJ sôi động của King Lady tham gia trong chương trình.

Một số hình ảnh về Tiệc Tất Niên 2016 :

Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016

Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016

Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016

Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016

Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016Tiệc tất niên Quốc Huy Anh 2016

Chia sẻ
  • Đã copy link