"We Love Apollo Silicone"

03/04/2017

Nhằm đa dạng hóa các hoạt động truyền thông marketing và tạo sự khác biệt ấn tượng  so với những cách làm thông thường mà Apollo Silicone đã phối hợp cùng các anh chị khách hàng tiêu biểu như Nhà phân phối Kim Sang, Quốc Trung, Phong Phú, Bảo Linh, Phương Anh thực hiện bộ ảnh quảng cáo “ We Love APOLLO Silicone “ 

Tặng Quà Khách Hàng | Apollo Care With Love
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/14190/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/406929499_925686365652156_1928100314453841764_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14188/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/405490704_325600040246119_7260299242320853915_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14191/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/407702821_733957475434727_2919925433581859058_n.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14198/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940863002434_3b5bd6b24ea5bbab6c91044ae025c04d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14199/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940863049959_cd130aa307c40aefb71f43a680582795.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14201/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940885767922_f0535603aa0ccaf98fa69cf185d8e37d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14202/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940885936402_4bed18d4197ccf5617f0ae735c1f57ea.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14203/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940902214791_d092b8f6711bc06afa759683b2330c32.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14204/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940916681240_161c7d3a1e5806cca88238efed2ba701.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14205/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940916689659_6d63160a5f8913b46730d27048f25ed3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14206/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940916704747_e5706f17d5b099d607bf4aae51e7bb1b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14207/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940916731680_a01624181a23a33fb712c33121e3e185.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14208/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940938744060_bc54b8df9a6a62e7523f4d1467cfe672.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14209/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941039614007_4f147897366bee1ec2112d6047bb7495.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14213/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941039704129_e12833330af6e68740a29cb149c2c2a0.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14214/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941039763323_d5ca6d9568983f9c213ac01644525e93.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14216/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941039807401_b6a9d43e05d82d7f530f85d349b02aee.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14183/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941656495945_acb2e948083e5519703609b2c878aeba.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14184/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941656578074_00af07955293282808f80b84440181b5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14185/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941656651073_fcf3c0abde45f8ffffd9c8aafc338fcb.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14186/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941656721759_5844d8e26b577f8ed83f4952d44f6e32.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14187/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941656985256_c243cca6475d221519e2743e4da204c8.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14192/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941922283964_1b9c82053df93bd4479c4a3ef6ae4ebe.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14193/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941922288360_67a0851210c5fbcecb17f5af14ed2240.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14194/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941922293414_e9ae2842c7f8aa3424e70fa2efab64a9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14196/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941922295049_47fdb5c9da94d78bca9343bcb77246e3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14197/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941924227413_376d08c23661dac66a0b52962250b48a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14200/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4940863107948_20a7c120d73cc273f931ae63a882500e.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14218/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941497197384_afbbdeadc6df7494548ab744873f2465.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14219/Tặng trái cây khách hàng T12-2023/z4941470501043_5e194e596ecb40553e15d80d72a39c55.jpg

We love Apollo Silicone

Apollo Silicone luôn tự hào là thương hiệu tiên phong thực hiện các hoạt động truyền thông marketing ấn tượng trong ngành và sử dụng bộ ảnh để quảng bá hình ảnh thương hiệu tại các sân bay trong nước  nhằm khẳng định đẳng cấp hàng đầu của thương hiệu được thị trường công nhận, người sử dụng tin dùng sản phảm trong suốt thời gian qua, đồng thời thể hiện sự gắn kết vững và hợp tác dài hạn hướng đến sự phồn thịn giữa APOLLO silicone với các khách hàng, nhà phân phối và đối tác. 

Trong thời gian tới, Apollo Silicone tiếp tục phối hợp cùng các khách hàng, nhà phân phối cùng thực hiện các chương trình truyền thông và chăm sóc khách hàng các cấp diện rộng nhằm mang lại nhiều giá trị tinh thần bên cạnh hiệu quả hợp tác kinh doanh.

Một vài hình ảnh quảng cáo tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cát Bi, Cam Ranh :

Chia sẻ
  • Đã copy link