Vị trí tuyển dụng

Trưởng nhóm kinh doanh
Vị trí: FULLTIME
Hạn nộp: 30/04/2024
Địa điểm làm việc: TP HCM, HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG
Số lượng: 5
Mô tả công việc

Đề xuất  kế hoạch bán hàng theo kế hoạch mục tiêu của phòng

Đề xuất chính sách bán hàng

Đào tạo nhân sự team quản lý, đảm bảo hiệu quả chung

Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.

Theo dõi, giám sát, đốc thúc công việc của nhân viên quản lý

Quản lý, làm việc với các Đại lý phân phối theo yêu cầu của GĐKD: Nhận đơn hàng, theo dõi công nợ, chiết khấu, chính sách bán hàng, xử lý các phản hồi của KH….

Giám sát và đảm bảo team đạt được mục tiêu kinh doanh của nhóm, phòng,…

Chịu trách nhiệm chung cho các hoạt động của nhóm quản lý: Doanh số, công nợ, thông tin thị trường, xử lý khiếu nại khách hàng,…

Tổng hợp báo cáo thị trường, tình hình đối thủ cạnh tranh, khách hàng mới, thông tin dự án,…

Đề xuất các chính sách bán hàng để đảm bảo thị phần và sự phát triển ổn định của khu vực quản lý

Chịu trách nhiệm chung các vấn đề nhận diện thương hiệu (POSM), thông tin, chính sách của đối thủ cạnh tranh, đại lý khu vực quản lý

Theo dõi hàng tồn, datelot sản phẩm, luân chuyển hàng hóa một cách hợp lý, không gây thiệt hại cho công ty

Lập kế hoạch công việc theo tuần, tháng cho cá nhân, cho nhóm quản lý để đảm bảo công việc đạt hiệu quả tốt

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các điểm chăm sóc khách hàng theo cụm của khu vực được giao

Báo cáo tổng hợp thông tin thị trường, doanh số, đối thủ, đề xuất các chính sách kinh doanh, đánh giá hiệu quả nhân sự theo tuần, tháng hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý

Hỗ trợ các khu vực khác trong các chiến dịch chăm sóc cụm tập trung khi có yêu cầu từ cấp quản lý

Các công việc khác: Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của cấp quản lý

Yêu cầu công việc
Chính sách phúc lợi