Vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Ngoại thương
Vị trí: FULLTIME
Hạn nộp: 30/09/2023
Địa điểm làm việc: TP HCM
Số lượng: 1
Mô tả công việc
  • Quản lý, điều phối nhân sự và hoạt động công việc phòng ngoại thương.
  • Lập kế hoạch đặt hàng, cân đối điều chỉnh hàng hóa, nguyên liệu theo nhu cầu kinh doanh đảm bảo hợp lý.
  • Làm việc với nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp mới theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.
  • Giao dịch hàng hóa, theo dõi tiến độ và làm việc với đối tác đảm bảo hiệu quả công việc.
  • Phụ trách cân đối nguyên liệu xuất nhập tồn định kỳ của nhà máy.
  • Phân tích, báo cáo số liệu nhập khẩu theo yêu cầu và định kỳ. Đề xuất kịp thời các giải pháp tối ưu.
  • Xử lý các phát sinh trong công việc đảm bảo hợp lý, hiệu quả.
  • Có báo cáo, đề xuất nhanh chóng kịp thời trong phạm vi công việc được tiếp cận và phụ trách.
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của GĐĐH và TGĐ.
Yêu cầu công việc
Chính sách phúc lợi