Cảnh báo hàng giả

23/04/2020

Thời gian gần đây, theo phản ánh, chúng tôi được biết một số đối tượng manh nha chào bán các sản phẩm nhái, giả thương hiệu Apollo Silicone trên mạng xã hội, fanpage của một số hiệp hội các ngành nghề xây dựng, như Hiệp hội ngành cửa, Hiệp hội nhôm kính, v.v. với lời giới thiệu “hàng Apollo loại 2”. Chúng tôi khẳng định Apollo Silicone là thương hiệu cao cấp, không kinh doanh bất kỳ sản phẩm loại 2 nào. 𝗧𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗻𝗼́𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝟮 đ𝗲̂̀𝘂 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗺𝗮̣𝗼! 

𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝘀𝗲̃ 𝗽𝗵𝗼̂́𝗶 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗖𝗮́𝗰 𝗰𝗼̛ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗮, 𝘅𝗮́𝗰 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝘅𝘂̛̉ 𝗹𝘆́ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗺 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻, 𝘁𝗼̂̉ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗺𝗮̣𝗼 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻𝗲 làm ảnh hưởng đến uy tín chất lượng sản phẩm và doanh nghiệp của chúng tôi.

Cảnh báo hàng giả

Chia sẻ
  • Đã copy link