Chăm Sóc Khách Hàng Apollo Silicone Khu Vực TP. Tây Ninh

04/06/2024

Apollo Silicone chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã đến tham dự và chia sẻ cùng chúng tôi trong buổi tiệc thân mật và ấm cúng tại thành phố Tây Ninh cuối tuần qua. 

Apollo Silicone luôn tự hào là người bạn đồng hành, gắn kết cùng Quý Khách hàng trên hành trình hướng đến sự phát triển bền vững. 

Chúng tôi hiểu rằng, bất kì hành trình tiến đến thành công nào cũng cần những người bạn gắn kết dài lâu. Apollo Silicone luôn trân trọng Quý Khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 20 năm kiến tạo thành công. 

Kính chúc Quý Khách hàng nhiều sức khỏe và thành công.

THẾ HỆ CHẤT DÙNG KEO CHẤT 

Chăm Sóc Khách Hàng Cụm 2024 - Tây Ninh
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/17192/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060586209_3b664cbf896bd176ee658cfc7ea302bf.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17193/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060586215_99cf12d1db0ecf9ddd0c78be3c28179d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17194/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060609319_3a08bb57d23d274c5a027da083745b9d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17195/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060609322_5f91d54d0458e9fac0c62558ba1c179f.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17196/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060609532_a2ae95e336f610a79338bc5436146c0a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17198/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060609539_c76a2adcf2b31acf38f7bab972d7035e.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17199/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060631546_08f7a71360dda4ddc50527b62de7c3a0.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17197/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060609537_164f88ab49703e2618775378756a1477.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17201/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060652095_e91e1dd09ff31319887968585f22db5a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17203/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060674854_715875b31b1045acd22a64e748dfe29b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17191/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060586206_f2683cadfa3cce2cb86636a96c1550b5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17200/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060631549_75d5722d9f78cf414f6dc39fcbe4b25b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17202/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060674853_0a907f4659b85c3cd0b9a7a3fbeda6c0.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17188/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060586203_30f4e19ec8c17e51d8bda22b76378283.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17189/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060586204_ada641829ecf68eb43bbaa585ee082c3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17190/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060586205_37479acc7c4802331c16a7ccfb8aefdf.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17187/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060566936_30b9a2f7f16f03921b342ed019338b6c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17186/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060566932_9de2ae04d9fbf1eb7dc77feb45ee5251.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17185/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060566929_6662e64298ce51aeb8563f23725688fb.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17184/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060566924_e81711a2751088649504a78975ad975d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17173/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060509501_f02e13b4213000ea470200d8c041ad5f.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17174/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060509579_54436b23a82815fff16e6525967c301a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17175/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060526740_759a49bcb5f9bd72d6885ca8610a44c3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17176/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060526741_d6f0fb11c3468594b6e6fca8526b40c9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17177/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060544258_90da1348df846877c6dddfd4fecc98d5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17178/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060544269_aa06d3a061b4859e1d484ee897e00b83.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17183/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060566923_44316608a29ddac00f4d05f2e1ae4f58.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17182/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060544322_ab35fecf5d5a140976b27e26d62edbc8.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17180/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060544287_e32f26ebf67337c36ee91d02ee0ce155.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17181/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060544319_47161fae53c0b85cbdf50dddef449f80.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17179/2024/Quốc/CSC/Tây Ninh/z5502060544280_e1e5f16157b807e5a3581ba70b957d82.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link