Chăm sóc Khách hàng cụm Phú Thọ

19/12/2020

Điểm dừng chân cuối cùng trên hành trình "Lấy chân tình đáp lại ân tình" năm 2020. Chân thành cảm ơn Quý Khách hàng khu vực Phú Thọ đã chung vui cùng Apollo Silicone!

Chăm sóc khách hàng cụm Phú Thọ 28.11.2020

Chăm sóc khách hàng cụm Phú Thọ 28.11.2020

Chăm sóc khách hàng cụm Phú Thọ 28.11.2020

Chăm sóc khách hàng cụm Phú Thọ 28.11.2020

Chia sẻ
  • Đã copy link