Thông báo cách nhận diện hàng Apollo Silicone chính hãng

20/07/2020

Trước hiện trạng một số đối tượng buôn bán hàng giả đang chào bàn các sản phẩm silicone có mẫu mã, hình dáng, kích thước và thông tin sản phẩm giống hàng Apollo Silicone chính hãng, với lời giới thiệu "Apollo Silicone loại 2". Chúng tôi khẳng định đây hoàn toàn là thông tin giả mạo! 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̣̂𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝟐.

Apollo Silicone xin gửi đến Quý khách hàng 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 như sau: 
1️⃣ 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 bất kỳ bằng cách quét mã QR trên thân chai. Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình "hàng chính hãng", hoặc cảnh báo "hàng không chính hãng". 
2️⃣ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐞́𝐭 𝐦𝐚̃ 𝐐𝐑 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 𝐥𝐚̀ 𝟎𝟓 𝐥𝐚̂̀𝐧, trường hợp quá 05 lần quét thiết bị sẽ cảnh báo là hàng không chính hãng.
3️⃣ Khi có 𝐬𝐮̛̣ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐢𝐧 𝐚̂́𝐧, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐚̃ 𝐐𝐑 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐢 không sắc nét hoặc 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐨́ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ đều là hàng không chính hãng. 

Bất kỳ sự cảnh báo "hàng không chính hãng" khi quét mã QR hoặc nhận thấy sự khác thường về sản phẩm Apollo, vui lòng 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝟎𝟑𝟗𝟐.𝟏𝟔.𝟕𝟕.𝟗𝟗 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐤𝐢̣𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢. 

Cách nhận diện Apollo Silicone chính hãng

 

Chia sẻ
  • Đã copy link