Tập đoàn Shin-Etsu đầu tư 110 tỷ Yên (tương đương 988 triệu đô-la Mỹ) để đẩy mạnh phát triển ngành kinh doanh silicone.

12/09/2018

Tập đoàn hoá chất Shin-Etsu (Trụ sở chính: Tokyo, Chủ tịch: Yasuhiko Saitoh) sẽ đầu tư gần 110 tỷ yên Nhật  vào cơ sở phục vụ kinh doanh silicone, một trong những hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn. Tập đoàn sẽ mở rộng năng lực sản xuất monome silicone - sản phẩm trung gian của silicone, và các loại chất lỏng silicone, nhựa và sản phẩm cao su cuối cùng tại các cơ sở chính ở Nhật Bản và trên toàn thế giới. Chúng tôi đang nhận được rất nhiều yêu cầu về sản phẩm silicon của chúng tôi từ khách hàng trên khắp thế giới, và để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ triển khai một loạt các khoản đầu tư mới. Bằng các khoản đầu tư này, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa hệ thống sản xuất tích hợp của mình, đồng thời củng cố khả năng đưa ra các giải pháp cho khách hàng của mình.

Các khoản đầu tư này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong khoảng thời gian hai năm rưỡi, và việc mở rộng năng lực sản xuất của cả hai sản phẩm monome silicone và silicone sẽ tiến hành song song. Chi phí đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ yên cho việc mở rộng năng lực sản xuất các sản phẩm trung gian như monome, khoảng 50 tỷ yên để mở rộng năng lực sản xuất sản phẩm cuối cùng và khoảng 10 tỷ yên cho việc mở rộng các cơ sở thứ cấp như hạ tầng và giao hàng. Việc nâng cao công suất của monome silicone sẽ được thực hiện tại các cơ sở hiện có tại Nhật Bản và Thái Lan; ngoài Nhật Bản, việc mở rộng năng lực cho nhóm sản phẩm cuối cùng sẽ được thực hiện tại các cơ sở hiện có tại sáu quốc gia khác.

Nhìn nhận các yêu cầu đến từ khách hàng của chúng tôi cũng như nhu cầu dự kiến, nhu cầu cho các sản phẩm silicone dự kiến sẽ tăng với tốc độ vượt mức tăng GDP trung bình của thế giới. Theo đó, chúng tôi sẽ nắm bắt một cách rộng rãi và linh hoạt sự tăng trưởng ổn định của nhu cầu cho sản phẩm silicone. Đối với Shin-Etsu chemical, silicone vẫn luôn là một hoạt động kinh doanh quan trọng chiến lược, và trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng để nâng cao hơn nữa giá trị hiện hữu của silicone. Với những khoản đầu tư đẩy mạnh năng lực sản xuất silicone của chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng phát triển với khách hàng, đồng thời củng cố vị thế của chúng tôi với vai trò là nhà sản xuất silicone hàng đầu thế giới.   

 

(Nguồn: http://www.shinetsu.co.jp/en/news/archive.php?id=487)

Chia sẻ
  • Đã copy link